Đăng ký làm thành viên MDRT Academy

Có thắc mắc về tư cách thành viên?

Tìm hiểu thêm
Tư cách thành viên MDRT Academy Hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024
Lệ phí Thành viên USD 275

Quyền lợi tại MDRT Academy

  • Tiếp cận độc quyền với thành viên MDRT và các sự kiện MDRT có chọn lọc
  • Hiểu biết sâu sắc và tài nguyên tiêu chuẩn vàng cho mọi cấp độ kinh nghiệm
  • Tính năng cài đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất

Câu hỏi thường gặp

  • Không khó như bạn nghĩ đâu! Bạn chỉ cần nhập vào tiền hoa hồng hoặc phí bảo hiểm của mình.
  • MDRT Academy cam kết bảo mật thông tin của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin đó với bất kỳ nguồn nào từ bên ngoài. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để biết thêm về thành viên của mình và doanh nghiệp của họ, để đo lường tiến bộ của bạn và giúp bạn theo dõi tiến bộ của mình hướng đến doanh thu cấp độ MDRT
  • Là một hiệp hội thành viên cá nhân, MDRT Academy lưu trữ hồ sơ thành viên để bảo đảm chúng tôi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Trong khi không có yêu cầu về mức doanh thu tối thiểu để tham gia MDRT Academy (tư vấn viên mới được chào mừng nhiệt liệt!), chúng tôi cũng muốn bảo đảm bạn không đủ điều kiện đạt MDRT. Bạn không thể cùng lúc là thành viên của hai hiệp hội.
  • Bạn cần có thông tin về doanh thu (tiền hoa hồng hoặc phí bảo hiểm), cũng như thẻ tín dụng để thanh toán.
  • Bạn có thể hoàn thành đơn trong 10 phút.